Publicēja: konference | 20 janvāris, 2008

Publicēts konferences ziņojums

Esam apkopojuši konferences materiālus un lektoru uzstāšanās KONFERENCES ZIŅOJUMĀ – konferences-reg-kulturpol-lv-zinojums.pdf

Kopējais konferences secinājums, mūsuprāt, ir tāds, ka reģionos kultūrpārvaldība un situācija kultūras jomā pakāpeniski ir uzlabojusies līdz ar kopējo sociālekonomisko attīstību valstī.
Lielāka loma turpmāk noteikti būtu jāpiešķir reģionu līmenim, jo bieži vienas pašvaldības kapacitāte ir nepietiekama pilnvērtīga kultūras piedāvājuma nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem, bet savukārt centralizēta valsts kultūrpārvaldība nav efektīva.
Tas, cik veiksmīgi izdosies reorganizēt kultūrpārvaldes struktūru administratīvi teritoriālās reformas laikā, lielā mērā noteiks turpmākos kultūras jomas izaugsmes tempus. Tikpat kritiska ir jauno speciālistu – jauno kultūras profesionāļu piesaiste reģioniem un esošo kultūras darbinieku tālākizglītība. Aizkavēts ir valstiska līmeņa risinājums attiecībā uz kultūras centru un namu tiesiskās bāzes sakārtošanu.

Tomēr, neskatoties uz daudziem neatbildētiem jautājumiem, mēs vēlamies paturēt prātā, ka aiz šiem jautājumiem slēpjas arī daudzas iespējas, kas ļauj attīstīt jaunu kultūras piedāvājumu, savstarpēji sadarbojoties un daloties iegūtājās zināšanās un pieredzē.

Publicēja: konference | 11 decembr, 2007

Paldies konferences dalībniekiem!

publika.jpg

Konferenci „Reģionālā kultūrpolitika Latvijā“ 4.decembrī Cēsu Kultūras centrā kopumā apmeklēja 313 dalībnieki no visas Latvijas. Paldies visiem, kas pie mums mēroja tālo ceļu no visattālākajām Latvijas vietām, un ceram, ka šis brauciens Jums bija noderīgs un rosinošs!

Visas konferences prezentācijas ir atrodamas un lejupielādējamas mājas lapas sadaļā „Materiāli“.

Kopumā varam teikt, ka konferences laikā izkristalizējušās vairākas aktuālas tēmas, par kurām būtu jārunā un risinājumi jāatrod tuvākā laikā. Nešaubīgi aktuālākā no tām ir administratīvi teritoriālā reforma un kultūras darba organizācija pēc reformas. Šīs tēmas kontekstā aktuāls ir jautājums par kultūras pārvaldes decentralizāciju, plānošanas reģionu pieaugošo lomu kultūras plānošanā un pašvaldību sadarbības veidošanu reģionu ietvaros.

Konferences dalībnieki ir uzsvēruši atšķirību starp pilsētu kultūras plānošanu un situāciju lauku apvidos. Kultūras pieejamība laukos un tās nodrošināšana aizvien paliek aktuāls jautājums, kas turpmāk iespējams būtu jāskata novadu un reģionu līmenī.
Ja šajā sakarā Jums ir savi priekšlikumi, mēs labprāt tos uzklausīsim, kā arī nodosim tālāk atbildīgajām institūcijām – Pašvaldību savienībai un reģiona administrācijai.
Mūsu e-pasts: info@kulturcentrs.lv.

Konferences organizētāji:
Cēsu Kultūras centrs
Culturelab
Vidzemes plānošanas reģions

Konferences laikā bija iespējams iepazīties ar pētījuma “Kultūras pieejamība novados” rezultātiem. Taču nesen publicēti ir vēl divi būtiski pētījumi, kuros atrodamā informācija varētu būt nozīmīga plānojot kultūras norises un strādājot kopā ar pašvaldību vadītājiem.

Tie ir pētījumi, ko pēc VKKF pasūtījuma veikusi Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija:

Kultūras patēriņš Latvijā

un

Kultūras sektora ekonomiskā nozīme un ietekme Latvijā.

Aicinām iepazīties ar pētījumiem VKKF mājas lapā.

Noslēdzoties konferences reģistrācijai, esam saņēmuši 330 dalībnieku pieteikumus. Dalībnieku vidū ir gan kultūras organizāciju un iestāžu (kultūras un tautas nami, bibliotēkas, muzeji, nevalstiskas organizācijas) vadītāji, gan augstskolu pārstāvji, gan pašvaldību vadītāji un speciālisti.

Gaidīsim Jūs Cēsīs un novēlam produktīvu un iedvesmojošu darba dienu!

Publicēja: konference | 15 oktobr, 2007

Uzsākta reģistrācija

Aicinām pieteikties dalībai konferencē “Reģionālā kultūrpolitika Latvijā”, kas norisināsies Cēsu Kultūras centra šī gada 4.decembrī.

Konferencē diskutēsim par kultūras nozares situāciju reģionos, un kādu to vēlamies redzēt pēc pieciem, desmit gadiem. Apspriedīsim, kādi ceļi būtu ejami un kam ir jāuzņemas iniciatīva, lai vēlamo sasniegtu. Dalībnieki varēs izpazīties ar nesen veiktā pētījuma par kultūras pieejamību reģionos rezultātiem, iepazīties ar LR Kultūras ministrijas plāniem un citu novadu kolēģu paveikto darbu kultūras plānošanā. Dalība diskusijās un savstarpēja pieredzes apmaiņa ir būtiska šis konferences sastāvdaļa.

Konferences tēmu izklāsts un uzaicinātie lektori atspoguļoti konferences programmā.

Gaidīsim:
– pašvaldību un plānošanas reģionu pārstāvjus – kultūras un attīstības plānošanas
speciālistus,
– kultūras inspektorus,
– kultūras iestāžu un organizāciju vadītājus,
– nevalstisko organizāciju pārstāvjus u.c. interesentus.

Informāciju, kā reģistrēties, atradīsiet sadaļa Reģistrēties.
Jautājumu gadījumā lūdzu rakstiet info@kulturcentrs.lv vai zvaniet 4122922.

Uz tikšanos Cēsīs!

Publicēja: konference | 12 oktobr, 2007

Publicēts pētījums par kultūras pieejamību reģionos

Pēc LR Kultūras ministrijas pasūtījuma Baltijas Sociālo Zinātņu institūts ir veicis pētījumu “Kultūras pieejamība novados: aptauja un ekspertu intervijas.”

Ar pētījuma rezultātiem un secinājumiem var iepazīties LR Kultūras ministrijas mājas lapā sadaļā Pētījumi.

Kategorijas